پکیج تصفیه فاضلاب

ساخت پکیج تصفیه فاضلاب و مزایای استفاده از سیستمهای تصفیه فاضلاب مجتمع

پکیج تصفیه فاضلاب در واقع یک تصفیه خانه فاضلاب کامل است که در ابعاد کوچکتر طراحی و ساخته شده است. واحدهایی که در یک تصفیه خانه کامل وجود دارد شامل مخزن هوادهی، مخزن ته نشینی، مخزن تماس کلر، مخزن ذخیره لجن و ... است که این قسمتها در پکیج تصفیه فاضلاب نیز وجود دارد. از پکیج های تصفیه فاضلاب می توان برای تصفیه انواع تصفیه فاضلاب های صنعتی و یا تصفیه فاضلاب های بهداشتی استفاده کرد. امروز استفاده از انواع پکیجهای تصفیه فاضلاب در صنایع گوناگون به دلیل مزایای آنها بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. یکی از مزایای پکیج های تصفیه فاضلاب ابعاد کوچک و اشغال فضای کم و از سوی دیگر صرفه اقتصادی آنها میباشد.

انواع پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی

شرکت مهندسی فراب زیست فراز ارائه دهنده انواع سیستمها و تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب و متخصص طراحی و ساخت انواع پکیجهای تصفیه فاضلاب بهداشتی، پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی و شهری ، پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، پکیج تصفیه فاضلاب انسانی، پکیج تصفیه فاضلاب صنایع لبنی پکیج تصفیه فاضلاب صنایع نساجی پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه