مقاله ها

دریافت گواهینامه ISO9001

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

شرکت مهندسی فراب زیست فراز موفق به دریافت گواهینامه گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد بین المللی    ISO9001:2015  از شرکت IQS انگلستان برای تولید تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب و انجام پروژه های تصفیه آب و فاضلاب گردیده است.

پکیج تصفیه فاضلاب

ISO9001:2015
Quality Management System